Ydelser

Om Tankespring

Baggrund

Referencer

Erfaring

Patenter

Ydelser

Metoder


Tankespring
Langekærvej 18
DK-2750 Ballerup

Tlf: 26 29 63 21

info@tankespring.dk

Workshops - bliv bedre til kreativitet

Det er ikke alle, der får lige mange ideer - men alle kan blive bedre til det, med midler som er lette at lære. Jeg kan arrangere og gennmføre workshops hvor vi øver metoder som kan bruges i det daglige liv.

Idemøder

I et udviklingsprojekt bliver de vigtigste beslutninger truffet på et meget tidligt tidspunkt. Det paradoksale er at man ved næsten ingenting når disse beslutninger tages.

Løsningen er at skaffe sig mest mulig viden i de tidligste faser. Idemødet er et middel til at afsøge de mulige løsninger bedst muligt.

Konceptstudier

Konceptstudiet tager ideer - ofte fra et arrangeret idemøde - og bearbejder dem til koncepter, der kan vurderes og sammnelignes. Et konceptstudie giver et overblik over de muligheder der er. Samtidig giver det grundlag for at vurdere kvaliteten af de ideer man har på en rationel måde. Et konceptstudie kan indeholde en ranking af ideer baseret på specificerede krav og kriterier.

Projektledelse

Selv med den bedste ide er ethvert udviklingsprojekt afhængig af en dygtig projektgennemførelse. Da udviklingsprojekter af natur skaber uro, er det vigtigt med en dygtig projektleder som forstår at motivere projektgruppen til at yde sit bedste, samtidig med at han sikrer at projektets forløb og resultat passer ind i det større billede.

Udviklingsprojekter

Jeg kan deltage i udviklingsprojekter på lige fod med interne medarbejdere. Alternativt kan jeg gennemføre hele udviklingsprojekter i samarbejde med andre eksterne.